Kdo chytře snackuje, v práci se raduje.

Jak si říct o rozpočet na váš projekt (a taky ho dostat)

Máte geniální nápad na skvělý projekt, který by váš tým/oddělení/firmu posunul, ale bohužel na něj v rozpočtu není místo. Co s tím? Pokud jste o projektu a jeho pozitivních dopadech na firmu opravdu přesvědčeni, nebojte se o něj „zabojovat“. Jak si ale o rozpočet říct tak, abyste ho dostali? Následujte těchto 7 kroků k lepší prezentaci, se kterou vaše vedení určitě přesvědčíte!

 

#1: ZANALYZUJTE SVÉ POSLUCHAČE

Prezentace ušitá posluchačům na míru bude mít zaručeně větší úspěch, než nějaké obecné povídání.

Dejte si s analýzou svého publika práci a hledejte odpovědi na otázky:

  • Co je zač ? Jaký je povahově?
  • Co chce? Co je pro něj osobně důležité?
  • Na co slyší? Co ho přesvědčí?
  • Co je mu naopak nepříjemné a co určitě slyšet nechce?

 

#2: VYJASNĚTE VŠECHNA „PROČ“

Bez pádného důvodu PROČ by je to mělo zajímat své posluchače nepřesvědčíte.

Odpovězte ve své prezentaci na otázky:

  • PROČ to stojí za to?
  • PROČ to (váš tým/firma) potřebuje?
  • ČÍ problém to řeší?
  • CO nemůže (firma/tým) udělat, když to nebudete mít?
  • Co ztratíte, když to neuděláte?

 

#3: UKAŽTE DOPADY NA VÝSLEDKY FIRMY

Dokažte svému vedení, že peníze, které požadujete, nepřijdou vniveč. Přesvěčte je řečí čísel, které jasně prokážou výhody vámi navrhovaného řešení.

Na (skoro) všechno se dá najít nějaká metrika – najděte tedy ty nejrelevantnější a použijte je k demonstraci pozitivních dopadů na firemní výsledky.

 

#4: NABÍDNĚTE VÍCE VARIANT ŘEŠENÍ

Nabídněte kromě „svého“ řešení ještě další dvě, z opačných konců rozpočtového spektra (tedy jedno levnější, druhé dražší).

Dokážete tak svým nadřízeným, že jste pečlivě zvážili i jiné alternativy. Zároveň ale využijete velmi účinného efektu tzv. kompromisní strategie (popsané např. ve skvělé knize „50 tajemství přesvědčování“ od Roberta Cialdiniho). Podle něj mají lidé tendenci vyhýbat se možnostem na „krajích“ a volit prostřední možnost.

 

#5: VYUŽIJTE VŠECHNY PŘESVĚDČOVACÍ NÁSTROJE

Ve své knize „Rétorika“, která se věnuje umění přesvědčit, nabízí Aristoteles tři kategorie přesvědčovacích prostředků – využijte je ve své prezentaci všechny:

LOGOS (Fakta. Musí být nedílnou součástí vaší prezentace. Vyjádřete je ve formě tabulek, grafů, čísel…) viz. bod #3

ETHOS (Věrohodnost. Důkaz, že vámi navrhované řešení dává smysl i že vy sami víte, o čem mluvíte).

PATHOS (Emoce. Na jejcih základě se lidé – ano, i vaši šéfové- rozhodují. Nezapomeňte je do prezentace dostat. Mohou být ve vašem projevu, v příběhu, v obrázcích.)

 

#6: BUĎTE PROFESIONÁLNÍ

Udělejte na své posluchače od začátku skvělý dojem.

Buďte perfektně připraveni nejen na samotnou prezentaci, ale také na dotazy, které mohou zaznít.

Nezapomeňte si pečlivě zkontrolovat pravopis, gramatiku a všechna čísla a grafy, aby jedna malá chyba či přehlédnutí  nezhatily colou vaši přípravu.

 

#7: NENECHTE SE ODRADIT POČÁTEČNÍM ODMÍTNUTÍM

První odmítnutí nutně neznamená, že musíte na celý projekt zapomenout.

Pokud se vám podařilo vašeho nadřízeného o vašem projektu přesvědčit, ale prostě na něj v ve svém rozpočtu nemá místo, požádejte ho o svolení jít s žádostí o úroveň výš – za jeho šéfem. Pokud neuspějete ani tam, zkuste celý postup opakovat ještě o úroveň výš.

Nevzdávejte to!

 

 

Top